Friday, February 11, 2011

JAG ÄR INTE död, bara väldigt, väldigt trött. Förlamande trött. Försöker reda ut om det är baskilusker eller för hög fart på tillvaron. Kanske en kombination.

Jag spinner fortfarande. Och stickar. Och kardar. Handkardning är meditation, du borde testa det. Det här är resultatet av kardandet och spinnandet av fibersnuttarna jag visade senast.I'M NOT DEAD, just very, very tired. I'm trying to find out whether it's a sneaking cold or a too high speed in my every day life. Or maybe a combination.

Anyway, I'm still knitting and I'm still spinning. And carding. By hand. It's better than meditating. You should try it!