Wednesday, June 30, 2010

Färdiga, klara, färdigt


PANDASJALEN ÄR ÄNTLIGEn klar! (Den tog bara tre månader) Nu ska jag bara blocka den... Bara...


THE PANDA SHAWL is finally finished. (It only took three months) Now I just have to block it... Just...