Sunday, June 27, 2010

Som alla andraALLA VERKAR HA stickat en Ishbel. Därför har jag inte velat göra en. Men så fick jag tre knallröda nystan som skrek Ishbel, och så föll jag in i ledet. Så nu sitter jag här med en på stickorna, jag med.

EVERYONE SEEMS TO have been knitting an Ishbel. That's why I didn't want to make one myself. But as I got three balls of red yarn that screamed Ishbel, I surrended and casted on my own. That's what I'm working on right now.